Add 1:1501 Sanjian Silver Garden,No.22 Minsheng Street,Jinan,Shandong,China
Add 2:1103 Guangfa,No.40 Shandong Road,Qingdao,Shandong,China
Tel 1:+86-531-88306701; 88306801
Tel 2:+86-532-86660128; 86660129
Fax 1:+86-531-88306601
Fax 2:+86-532-86660296
Email:sales@banghe.com